HS-SRODEZYN : Preparat do dezynfekcji filtrów odwróconej osmozy

HS-SRODEZYN : Preparat do dezynfekcji filtrów odwróconej osmozy

Średnia ocena: 5 / 5 ( ilosć opinii : 1 )
In stock4.49

Mamy w magazynie

 • Cena brutto:
 • 7,00 zł

Za zakup tego produktu otrzymasz: 0wymieniaj punkty na rabaty

Zamień kropelki na rabat

Preparat do dezynfekcji filtrów wody, zwłaszcza systemów odwróconej osmozy ze zbiornikiem magazynującym wodę.

Okresowa dezynfekcja filtra typu odwrócona osmoza zabezpiecza użytkownika filtra przed spożywaniem wody skażonej biologicznie. Zjawisko powstania flory bakteryjnej w zbiorniku wynika z faktu, że woda nie jest wymieniana w nim w całości.

Działanie środka odkażającego:

Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo i sporobójczo.

Instrukcja dezynfekcji filtra:

Preparat należy umieścić w zestawie do dezynfekcji filtra wody (wyłącznie: P-DEZYN, HS-DEZYN) w celu prawidłowego rozpuszczenia się go przed wprowadzeniem do filtra/zbiornika. Stosowanie samego preparatu bez odpowiedniego zestawu do dezynfekcji może skutkować nieprawidłowym rozpuszczeniem go a tym samym nieskuteczną dezynfekcją filtra oraz utrudnionym usunięciem jego resztek z układu filtra. Zawartość jednego opakowania powinna być zużyta w całości do przeprowadzenie jednej, kompletnej dezynfekcji.

Ostrzeżenia:

 • Substancja czynna : Sól sodowa tosylchloramidu - Chloramina T 81%.
 • H302 : Działa szkodliwe po połknięciu.
 • H314 : Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H334 : Może powodować objawy alergii, astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
 • P102 : Chronić przed dziećmi.
 • P260 : Nie wdychać pyłu.
 • P280 : Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • P304+P340 : W przypadku dostania się do dróg oddechowych, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+P351+P338 : W przypadku dostania się do oczu,ostrożnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać wodą.
 • EUH031 : W kontakcie z z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • EUH206 : Nie stosować razem z innymi produktami.

Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry spłukać dokładnie wodą. Założyć jałowy opatrunek. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. przepłukać usta wodą, następnie wypić około 0,5 litra wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie stosować do powierzchni stalowych i z metali kolorowych.

Po zużyciu preparatu, przepłukać woreczek pod bieżącą wodą i wyrzucić do odpadów z tworzywami sztucznymi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Substancja czynna:
Sól sodowa tosylchloramidu - Chloramina T 81%
Ilość / waga:
około 10 gram
Ilość wody potrzebnej do rozpuszczenia:
1 litr
Przeznaczony do zestawów:
P-DEZYN i HS-DEZYN
 • Ocena: Wystawiona ocena: 5 5

  Pokombinowałem i udało się użyć tego preparatu bez zestawu. Poprzepinałem wężyki w osmozie, rozpuszczony preparat poszedł prosto do zbiornika :) Elegancko zdezynfekowałem zbiornik. Jak chcecie, to napiszę jak to zrobić :)

  Dodano:

Jeśli masz pytanie związane z tym produktem, wypełnij poniższy formularz:

weryfikator

Dostępność produktu oznaczona jest w następujący sposób:

towar mamy w magazynie - dostępny od ręki Produkt mamy w naszym magazynie. Wysłany zostanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
towar sprowadzimy - termin realizacji to kilka dni Produktu w zamawianej ilości nie mamy w naszym magazynie. Zamówienie zrealizujemy zwykle do 7 dni roboczych lub w innym, uzgodnionym z Klientem terminie.
towar sprowadzimy - termin realizacji to kilka dni Produktu w zamawianej ilości nie mamy w naszym magazynie. Zamówienie zrealizujemy zwykle do 14 dni roboczych lub w innym, uzgodnionym z Klientem terminie.
towar nie jest aktualnie dostępny - nie ma go u producenta Produktu nie mamy w naszym magazynie. Nie jest aktualnie dostępny u producenta.
towar nie jest aktualnie dostępny - sprowadzamy na zamówienie Produktu nie mamy w naszym magazynie. Możemy sprowadzić go na zamówienie. Prosimy o kontakt przez e-mail lub formularz.
HS-SRODEZYN : Preparat do dezynfekcji filtrów odwróconej osmozy

Inne produkty z tej kategorii

AC-IL-DZF-22 : Dezynfekcja odwróconej osmozy

AC-IL-DZF-22 : Dezynfekcja odwróconej osmozy

Producent: FITaqua

Mamy w magazynie

Cena brutto: 29,00 zł

zobacz AC-IL-DZF-22 : Dezynfekcja odwróconej osmozy

Kompletny, profesjonalny zestaw do samodzielnego przeprowadzenia dezynfekcji filtra odwróconej osmozy (filtrów ze zbiornikiem magazynującym wodę). zestaw AC-IL-DZF-22 AMII FITaqua umożliwia skuteczne oczyszczenie układu filtra osmotycznego z mikroorganizmów i produktów przemiany bakterii. Oczyszcza zbiornik, przewody i kranik. Wskazane jest dezynfekowanie filtra RO co 12 miesięcy (a nawet częściej). Zalecamy dezynfekować filtr RO co 6 miesięcy.

More info

PDEZYN2 : Dezynfekcja odwróconej osmozy

PDEZYN2 : Dezynfekcja odwróconej osmozy

Producent: Aquafilter

Czekamy na dostawę

Cena brutto: 59,00 zł

zobacz PDEZYN2 : Dezynfekcja odwróconej osmozy

Kompletny, profesjonalny zestaw do samodzielnego przeprowadzenia dezynfekcji filtra odwróconej osmozy (filtrów ze zbiornikiem magazynującym wodę). estaw PDEZYN2 firmy Aquafilter umożliwia skuteczne oczyszczenie układu filtra osmotycznego z mikroorganizmów i produktów przemiany bakterii. Oczyszcza zbiornik, korpusy, obudowę membrany, przewody i kranik. Wskazane jest dezynfekowanie filtra RO co 12 miesięcy (a nawet częściej). Zalecamy dezynfekować filtr RO co 6 miesięcy.

More info

5907766670087