Reklamacje, zwroty, wymiana itp

REKLAMACJE:

Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi składać można do naszej firmy (dane kontaktowe znajdują się na stronie z kontaktem do sklepu - kliknij).
 
Aby jednoznacznie ustalić datę zgłoszenia reklamacji, wysyłając do nas zgłoszenie reklamacji, proszę żądać potwierdzenia otrzymania listu e-mail, lub wysyłać list pocztowy polecony. W zgłoszeniu reklamacji proszę umieścić następujące informacje i dokumenty:
  • kopia (ksero) dokumentu zakupu (faktura vat lub paragon fiskalny) lub numer faktury/paragonu
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację
  • telefon kontaktowy osoby zgłaszającej reklamację
  • dokładny opis usterki

Proszę nie wysyłać produktów do nas lub gwaranta, bez wcześniejszego kontaktu z naszej lub gwaranta strony i ustalenia warunków dostarczenia produktu do reklamacji.
 
Reklamowany produkt Klient odsyła na swój koszt. W określonych przypadkach, towar od Klienta odbiera kurier wysłany przez naszą firmę lub kurier danego producenta, jednak jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, Klient zostanie o tym poinformowany.
 
Reklamacje ilościowe zawartości dostarczonych przesyłek, będą rozpatrywane nie później niż do następnego dnia roboczego od dnia otrzymania przesyłki (w godzinach pracy sklepu - kliknij). Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłek bezpośrednio po ich odebraniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości paczki z zamówieniem lub fakturą, prosimy o kontakt.
 
Po odebraniu przesyłki od kuriera, jeżeli paczka jest uszkodzona na zewnątrz, można postąpić na dwa sposoby:
  • Spisać z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki i nie odbierać jej. Następnie nie później niż następnego dnia roboczego proszę skontaktować się z nami.
  • Odebrać przesyłkę i otworzyć ją przy kurierze. Jeżeli zawarte w paczce produkty nie są uszkodzone, paczka zostanie uznana za dostarczoną. Jeżeli którykolwiek z produktów będzie uszkodzony, należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia. Paczka pozostaje u Klienta - prosimy o skontaktowanie się z nami nie później niż następnego dnia roboczego.
Po odebraniu przesyłki od kuriera, jeżeli paczka nie jest uszkodzona na zewnątrz, zalecamy również sprawdzenie jej zawartości przy kurierze. Jeżeli jest to niemożliwe, zawartość paczki musi zostać sprawdzona nie później niż następnego dnia roboczego. Jeżeli zawartość jest uszkodzona, bezzwłocznie należy wezwać kuriera w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia (kontakt ze spedytorem dostępny jest na liście przewozowym i stronie www), a następnie prosimy o kontakt.
 
Reklamacje na produkty użytkowane za granicą (zakupione z dostawą zagranicę oraz zakupione w Polsce ale użytkowane zagranicą) obsługujemy na ogólnych, wyżej określonych zasadach. Nie pokrywamy kosztów dostawy uszkodzonego produktu do naszej firmy z zagranicy. Po naprawie, gdy reklamacja została uznana, produkt możemy dostarczyć na nasz koszt wyłącznie na terenie Polski. Jeżeli Klient życzy sobie dostarczenia naprawionego produktu zagranicę, zrealizować to możemy po opłaceniu przez Klienta kosztów wysyłki.
 

ZWROTY:

Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu otrzymanego, lecz nie używanego towaru w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (w tym terminie wystarczy nas poinformować mailem, faksem lub listem o odstąpieniu od umowy). W przypadku gdyby dostarczony towar nie odpowiadał konsumentowi, prosimy o odesłanie go, wraz z kopią dowodu zakupu (faktura VAT) lub jej numerem na koszt nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sprzedawca zwróci konsumentowi pieniądze z tytułu zakupionych i zwracanych produktów oraz kwotę opłaconych przez konsumenta kosztów transportu, do wysokości najniższego kosztu doręczenia oferowanego przez sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania zwracanego towaru. Kwotę zwracaną Państwu prześlemy w uzgodnieniu z Państwem przelewem bankowym lub np poprzez zwrot na kartę kredytową (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta / Dz.U. 2014 poz 827).

Prawo do zwrotu przysługuje również przedsiębiorcom działającym jako jednoosobowa działalność gospodarcza, nie działających w branży identycznej lub pokrewnej do działalności Sprzedawcy. Zasady zwrotów w przypadku takich przedsiębiorców są identyczne jak w przypadku konsumentów.

Sklep www.woda.com.pl wydłuża okres na zwrot zakupionych w sklepie towarów do 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta (dotyczy zarówno firm jak i konsumentów) - pieniądze zostaną zwrócone na bon kwotowy ważny bezterminowo. Bon zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

W określonych sytuacjach sprzedawca ma prawo do zwrócenia pomniejszonej kwoty (za np zniszczone opakowanie, produkt pobrudzony, porysowany itp). W takim przypadku skontaktujemy się z Klientem w celu uzgodnienia zwracanej kwoty.
 
UWAGA!  Z uwagi na fakt, że urządzenia do uzdatniania wody podlegają przepisom szczegółowym (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U. 2007 nr 61 poz 417] oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. 2001 nr 72 poz 747]) zwracać nie można produktów które mają fabryczne zabezpieczenia (sterylne opakowania) a te zostały zniszczone lub uszkodzone (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta [DZ.U. 2014 poz 827 art. 38 pkt 5.]). Sytuacja taka dotyczy głównie wkładów wymiennych, membran i części filtrów wody. Przed zwrotem towaru (odstąpieniem od umowy) prosimy o skontaktowania się z nami w celu potwierdzenia możliwości przyjęcia przez nas danego produktu.
 
 
WYMIANA:

Warunki wymiany towarów są identyczne jak w przypadku zwrotu. Prosimy przed wysłaniem towaru do wymiany skontaktować się z nami a w korespondencji podać informacje, na jakie produkty ma nastąpić wymiana (kody produktów, linki do stron produktów itp). Koszt odesłania towarów oraz wysłania nowych ponosi Klient. Ewentualna różnica wartości wynikająca z wymiany zostanie zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe (w przypadku nadpłaty) lub zostanie opłacona przez Klienta kurierowi (w przypadku niedopłaty).