Masz w koszyku: (0) szt. na kwotę: 0,00 zł

Nie wiesz co kupić? Napisz do nas

Aby się zalogować wpisz Twój adres e-mail i hasło

Reklamacje, zwroty, wymiana itp

REKLAMACJE:

Sprzedawca we własnym zakresie realizuje zgłoszenia wynikające z rękojmi. Na życzenie Klienta możemy pośredniczyć w zgłoszeniu reklamacji z tytułu gwarancji, jednak z uwagi na fakt, że bezpośrednia obsługa przez gwaranta jest zawsze szybsza, podajemy bezpośrednie dane kontaktowe do gwarantów oferowanych przez nas produktów:
 
Produkty Aquafilter i H2OO:
 
Obsługą zgłoszeń gwarancyjnych zajmuje się generalny dystrybutor marki Aquafilter, firma GSP Group.
E-mail: technical@gsp.pl
Tel: 42 6131900
http://www.gsp.pl
 
Produkty UST-M:
 
Obsługą złoszeń gwarancyjnych zajmuje się producent.
E-mail: biuro@ustm.pl
Tel: 44 7233087
http://www.ustm.pl
 
Produkty Top Filter:
 
Obsługą złoszeń gwarancyjnych zajmuje się producent.
E-mail: biuro@topfilter.com.pl
Tel: 95 7341405
http://www.topfilter.com.pl
 
Produkty Erie i Polaqua:
 
Obsługą zgłoszeń gwarancyjnych zajmuje się importer urządzeń, firma Polaqua Group.
E-mail: trade@polaquagroup.com
Tel: 61 8677648
http://www.polaquagroup.com
 
Produkty Klarwod:
 
Obsługą zgłoszeń gwarancyjnych zajmuje się importer urządzeń, firma Klarwod.
E-mail: klarwod@klarwod.pl
Tel: 22 7175377
http://www.klarwod.pl

Produkty AMII / FITaqua:
 
Obsługą zgłoszeń gwarancyjnych zajmuje się producent.
E-mail: trade@amii.pl
Tel: 42 6484444
http://www.amii.pl

Reklamacje z tytułu gwarancji należy składać bezpośrednio do danego producenta (w/w kontakty - szybsza forma rozpatrzenia) lub do naszej firmy (dane kontaktowe znajdują się na stronie z kontaktem do sklepu - kliknij).
 
Aby jednoznacznie ustalić datę zgłoszenia reklamacji, wysyłając do nas zgłoszenie reklamacji, proszę żądać potwierdzenia otrzymania listu e-mail, lub wysyłać list pocztowy polecony. W zgłoszeniu reklamacji proszę umieścić następujące informacje i dokumenty:
  • kopia (ksero) dokumentu zakupu (faktura vat lub paragon fiskalny) lub numer faktury/paragonu
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację
  • telefon kontaktowy osoby zgłaszającej reklamację
  • dokładny opis usterki
Proszę nie wysyłać produktów do nas lub gwaranta, bez wcześniejszego kontaktu z naszej lub gwaranta strony i ustalenia warunków odebrania produktu do reklamacji.
 
Reklamowany produkt Klient odsyła na swój koszt. W określonych przypadkach, towar od Klienta odbiera kurier danego producenta na jego koszt, jednak jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, Klient zostanie o tym poinformowany.
 
 
Reklamacje ilościowe zawartości dostarczonych przesyłek, będą rozpatrywane nie później niż do następnego dnia roboczego od dnia otrzymania przesyłki (w godzinach pracy sklepu - kliknij). Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłek bezpośrednio po ich odebraniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości paczki z zamówieniem lub fakturą, prosimy o kontakt.
 
 
Po odebraniu przesyłki od kuriera, jeżeli paczka jest uszkodzona na zewnątrz, można postąpić na dwa sposoby:
  • Spisać z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki i nie odbierać jej. Następnie nie później niż następnego dnia roboczego proszę skontaktować się z nami.
  • Odebrać przesyłkę i otworzyć ją przy kurierze. Jeżeli zawarte w paczce produkty nie są uszkodzone, paczka zostanie uznana za dostarczoną. Jeżeli którykolwiek z produktów będzie uszkodzony, należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia. Paczka pozostaje u Klienta - prosimy o skontaktowanie się z nami nie później niż następnego dnia roboczego.
Po odebraniu przesyłki od kuriera, jeżeli paczka nie jest uszkodzona na zewnątrz, zalecamy również sprawdzenie jej zawartości przy kurierze. Jeżeli jest to niemożliwe, zawartość paczki musi zostać sprawdzona nie później niż następnego dnia roboczego. Jeżeli zawartość jest uszkodzona, bezzwłocznie należy wezwać kuriera w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia (kontakt ze spedytorem dostępny jest na liście przewozowym i stronie www), a następnie prosimy o kontakt.
 
Reklamacje na produkty użytkowane za granicą (zakupione z dostawą zagranicę oraz zakupione w Polsce ale użytkowane zagranicą) obsługujemy na ogólnych, wyżej określonych zasadach. Nie pokrywamy kosztów dostawy uszkodzonego produktu do naszej firmy z zagranicy. Po naprawie, gdy reklamacja została uznana, produkt możemy dostarczyć na nasz koszt wyłącznie na terenie Polski. Jeżeli Klient życzy sobie dostarczenia naprawionego produktu zagranicę, zrealizować to możemy po opłaceniu przez Klienta kosztów wysyłki.
 

ZWROTY:

Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu otrzymanego, lecz nie używanego towaru w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (w tym terminie wystarczy nas poinformować mailem, faksem lub listem o odstąpieniu od umowy). W przypadku gdyby dostarczony towar nie odpowiadał konsumentowi, prosimy o odesłanie go, wraz z kopią dowodu zakupu (faktura VAT) lub jej numerem na koszt nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sprzedawca zwróci konsumentowi pieniądze z tytułu zakupionych i zwracanych produktów oraz kwotę opłaconych przez konsumenta kosztów transportu, do wysokości najniższego kosztu doręczenia oferowanego przez sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania zwracanego towaru. Kwotę zwracaną Państwu prześlemy w uzgodnieniu z Państwem przelewem bankowym lub np poprzez zwrot na kartę kredytową (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta / Dz.U. 2014 poz 827).
 
UWAGA!  Z uwagi na fakt, że urządzenia do uzdatniania wody podlegają przepisom szczegółowym (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U. 2007 nr 61 poz 417] oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. 2001 nr 72 poz 747]) zwracać nie można produktów które mają fabryczne zabezpieczenia (sterylne opakowania) a te zostały zniszczone lub uszkodzone (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta [DZ.U. 2014 poz 827 art. 38 pkt 5.]). Sytuacja taka dotyczy głównie wkładów wymiennych, membran i części filtrów wody. Przed zwrotem towaru (odstąpieniem od umowy) prosimy o skontaktowania się z nami w celu potwierdzenia możliwości przyjęcia przez nas danego produktu.
 
 
WYMIANA:

Warunki wymiany towarów są identyczne jak w przypadku zwrotu. Prosimy przed wysłaniem towaru do wymiany skontaktować się z nami a w korespondencji podać informacje, na jakie produkty ma nastąpić wymiana (kody produktów, linki do stron produktów itp). Koszt odesłania towarów oraz wysłania nowych ponosi Klient. Ewentualna różnica wartości wynikająca z wymiany zostanie zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe (w przypadku nadpłaty) lub zostanie opłacona przez Klienta kurierowi (w przypadku niedopłaty).