Prawa konsumenta

Na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827), informujemy o obowiązkach sprzedawcy i konsumenta podczas zawierania umowy zakupu przez sklep internetowy:

Dotyczy Art. 12.1.:

1) 2) 3) 4) Sklep oferuje wyłącznie legalnie wprowadzone lub wyprodukowane w Polsce produkty. Dane identyfikujące sprzedawcę, adresy korespondencyjne środki komunikacji znajdują się na stronie z kontaktem do sklepu.

7) Dostępne w sklepie formy zapłaty i terminy realizacji opisujemy na stronie informacyjnej.

8) Zamówienia realizujemy zgodnie z informacjami na stronie informacyjnej. Procedurę reklamacyjną opisujemy na stronie dotyczącej zwrotów i reklamacji.

9) 10) 12) Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, zasady postępowania i koszty z tym związane oraz zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy, opisujemy na stronie dotyczącej zwrotów i reklamacji.

13) Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi produkt nie zawierający wad.

14) Podstawą gwarancji jest dokument zakupu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej, Klient wraz z paczką otrzymuje fakturę vat wraz z informacjami gwarancyjnymi, na podstawie których konsument może złożyć reklamację u gwaranta lub sprzedawcy. Dodatkowo informacje te podajemy na stronie dotyczącej obsługi reklamacji.

15) Sprzedawca stosuje się do Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

21) W przypadku zaistnienia sporu między sprzedawcą a konsumentem, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.


Dotyczy Art. 17.:

2) Składając zamówienie w sklepie internetowym konsument potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nie.