Zbiornik wody w filtrze RO

Zbiornik przeponowy w filtrze odwróconej osmozy służy do magazynowania wody w celu późniejszego pobierania jej w użytkowym tempie.